Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 22-Jun-2018 08:23:30 PM 
Back  
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : JHARKHAND District : CHATRA Block : TANDWA
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 Padumpur 1268 1985 983 9 29.48 72 137 0 1055 146 1201 29.48
2 Dhangada 957 1499 946 6 23.12 43 55 0 989 61 1050 23.12
3 Mishraul 1073 1587 872 15 33.14 7 17 0 879 32 911 33.14
4 Nawada alias Teliadih 961 1526 592 57 15.99 10 20 0 602 77 679 15.99
5 Kabra 1014 1653 1040 35 25.95 30 57 0 1070 92 1162 25.95
6 Pokla alias Kasiadih 855 1483 775 8 8.98 0 0 0 775 8 783 8.98
7 Koyad 1143 1638 953 11 17.6 29 21 0 982 32 1014 17.6
8 Saradhu 1439 2340 938 3 20.56 85 153 0 1023 156 1179 20.56
9 Gadilong 1024 1776 231 73 1.64 159 226 0 390 299 689 1.64
10 Tandwaa 736 1047 65 1 1.35 100 104 0 165 105 270 1.35
11 Raham 752 1155 386 2 4.43 37 61 0 423 63 486 4.43
12 Bargano 1542 2527 1606 11 17.11 58 125 0 1664 136 1800 17.11
13 Dahu 1976 2781 2055 0 51.36 41 72 0 2096 72 2168 51.36
14 Benti 1071 1398 221 2 4.02 35 23 0 256 25 281 4.02
15 Kalyanpur 915 1360 601 12 24.63 109 100 0 710 112 822 24.63
16 Bahera 745 994 842 20 11.66 0 0 0 842 20 862 11.66
17 Kichto 980 1562 1049 10 32.59 58 73 0 1107 83 1190 32.59
18 Bachara-I (North) 659 936 427 31 7.19 0 0 0 427 31 458 7.19
19 Bachara-II (South) 234 369 42 2 0 0 2 0 42 4 46 0
Total 19344 29616 14624 308 330.8 873 1246 0 15497 1554 17051 330.8
Download In Excel