Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Jan-2018 04:18:17 AM 
Back  
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : JHARKHAND District : CHATRA Block : TANDWA
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 Padumpur 1222 1923 888 7 25.65 70 142 0 958 149 1107 25.65
2 Dhangada 933 1475 919 6 19.03 44 56 0 963 62 1025 19.03
3 Mishraul 921 1418 648 13 21.24 7 17 0 655 30 685 21.24
4 Nawada alias Teliadih 927 1488 551 58 11.91 9 21 0 560 79 639 11.91
5 Kabra 968 1602 1007 35 24.53 30 57 0 1037 92 1129 24.53
6 Pokla alias Kasiadih 857 1470 738 9 6.77 0 0 0 738 9 747 6.77
7 Koyad 1098 1590 905 8 13.56 29 22 0 934 30 964 13.56
8 Saradhu 1385 2279 836 3 14.94 83 158 0 919 161 1080 14.94
9 Gadilong 983 1730 207 73 0.66 159 226 0 366 299 665 0.66
10 Tandwaa 726 1031 43 0 0.76 101 104 0 144 104 248 0.76
11 Raham 745 1148 381 2 4.03 37 61 0 418 63 481 4.03
12 Bargano 1513 2497 1606 11 15.6 58 125 0 1664 136 1800 15.6
13 Dahu 1803 2620 1904 0 34.37 41 72 0 1945 72 2017 34.37
14 Benti 1070 1398 208 1 2.28 35 23 0 243 24 267 2.28
15 Kalyanpur 916 1362 602 12 24.43 109 100 0 711 112 823 24.43
16 Bahera 720 962 814 19 8.61 0 0 0 814 19 833 8.61
17 Kichto 926 1495 985 9 32.19 58 73 0 1043 82 1125 32.19
18 Bachara-I (North) 613 890 416 31 4.62 0 0 0 416 31 447 4.62
19 Bachara-II (South) 234 369 42 2 0 0 2 0 42 4 46 0
Total 18560 28747 13700 299 265.18 870 1259 0 14570 1558 16128 265.18
Download In Excel