Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 25-Sep-2018 08:26:33 PM 
Back  
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : JHARKHAND District : CHATRA Block : TANDWA
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 Padumpur 1287 2029 1023 8 29.5 72 135 0 1095 143 1238 29.5
2 Dhangada 957 1499 933 8 22.97 43 55 0 976 63 1039 22.97
3 Mishraul 1105 1632 954 17 32.39 7 17 0 961 34 995 32.39
4 Nawada alias Teliadih 980 1555 652 54 16.01 10 21 0 662 75 737 16.01
5 Kabra 1087 1740 1128 34 25.53 31 53 0 1159 87 1246 25.53
6 Pokla alias Kasiadih 855 1495 800 12 8.92 0 0 0 800 12 812 8.92
7 Koyad 1166 1673 1007 12 17.53 30 19 0 1037 31 1068 17.53
8 Saradhu 1443 2345 960 4 20.46 83 149 0 1043 153 1196 20.46
9 Gadilong 1028 1781 237 73 1.64 159 226 0 396 299 695 1.64
10 Tandwaa 736 1047 68 1 1.35 100 104 0 168 105 273 1.35
11 Raham 759 1166 392 2 4.52 37 61 0 429 63 492 4.52
12 Bargano 1552 2550 1599 10 16.8 59 127 0.02 1658 137 1795 16.82
13 Dahu 2004 2861 2101 1 48.15 41 69 0.03 2142 70 2212 48.18
14 Benti 1070 1398 222 2 4.02 35 23 0 257 25 282 4.02
15 Kalyanpur 915 1361 599 12 24.63 109 100 0 708 112 820 24.63
16 Bahera 759 1016 842 21 11.41 0 0 0 842 21 863 11.41
17 Kichto 1011 1603 1153 12 32.52 59 62 0 1212 74 1286 32.52
18 Bachara-I (North) 659 936 428 28 6.91 0 0 0 428 28 456 6.91
19 Bachara-II (South) 234 369 42 2 0 0 2 0 42 4 46 0
Total 19607 30056 15140 313 325.26 875 1223 0.05 16015 1536 17551 325.31
Download In Excel