Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 18-Nov-2017 10:07:43 AM 
Back  
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : JHARKHAND District : CHATRA Block : TANDWA
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 Padumpur 1237 1963 930 3 23.72 71 143 0.01 1001 146 1147 23.73
2 Dhangada 943 1503 945 7 17.53 44 56 0 989 63 1052 17.53
3 Mishraul 911 1417 654 10 18.56 7 17 0 661 27 688 18.56
4 Nawada alias Teliadih 936 1505 561 60 10.21 9 21 0 570 81 651 10.21
5 Kabra 967 1611 1026 35 21.42 29 58 0 1055 93 1148 21.42
6 Pokla alias Kasiadih 851 1480 753 10 6.85 0 0 0 753 10 763 6.85
7 Koyad 1087 1600 917 8 11.7 30 24 0.01 947 32 979 11.71
8 Saradhu 1375 2288 826 3 9.82 83 158 0 909 161 1070 9.82
9 Gadilong 989 1738 215 73 0.53 159 226 0 374 299 673 0.53
10 Tandwaa 725 1029 44 0 0.76 101 104 0 145 104 249 0.76
11 Raham 754 1170 386 2 3.56 36 62 0 422 64 486 3.56
12 Bargano 1483 2501 1618 12 13.56 58 128 0.01 1676 140 1816 13.56
13 Dahu 1684 2512 1893 0 32.68 40 76 0.01 1933 76 2009 32.69
14 Benti 1087 1427 216 1 2.13 36 24 0 252 25 277 2.13
15 Kalyanpur 924 1381 616 12 20.26 114 100 0 730 112 842 20.26
16 Bahera 725 970 826 21 7.27 1 0 0 827 21 848 7.27
17 Kichto 928 1499 987 9 29.68 60 73 0 1047 82 1129 29.68
18 Bachara-I (North) 578 862 387 32 3.62 0 0 0 387 32 419 3.62
19 Bachara-II (South) 234 369 42 2 0 0 2 0 42 4 46 0
Total 18418 28825 13842 300 233.86 878 1272 0.04 14720 1572 16292 233.89
Download In Excel