Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 23-Jul-2018 01:53:45 AM 
Back  
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : JHARKHAND District : CHATRA Block : TANDWA
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 Padumpur 1272 1989 998 7 29.4 71 135 0 1069 142 1211 29.4
2 Dhangada 957 1499 940 6 23.03 43 55 0 983 61 1044 23.03
3 Mishraul 1100 1619 954 15 33.14 7 17 0 961 32 993 33.14
4 Nawada alias Teliadih 970 1538 631 55 15.99 10 20 0 641 75 716 15.99
5 Kabra 1056 1701 1064 35 25.95 31 54 0 1095 89 1184 25.95
6 Pokla alias Kasiadih 855 1483 786 8 8.98 0 0 0 786 8 794 8.98
7 Koyad 1144 1639 1003 11 17.6 30 19 0 1033 30 1063 17.6
8 Saradhu 1444 2346 979 3 20.54 82 152 0 1061 155 1216 20.54
9 Gadilong 1024 1776 244 73 1.64 159 226 0 403 299 702 1.64
10 Tandwaa 736 1047 68 1 1.35 100 104 0 168 105 273 1.35
11 Raham 752 1155 386 2 4.43 37 61 0 423 63 486 4.43
12 Bargano 1542 2527 1605 11 17.11 58 125 0 1663 136 1799 17.11
13 Dahu 1976 2781 2077 0 51.3 41 72 0 2118 72 2190 51.3
14 Benti 1070 1397 221 2 4.02 35 23 0 256 25 281 4.02
15 Kalyanpur 915 1360 600 11 24.63 109 100 0 709 111 820 24.63
16 Bahera 745 994 842 20 11.66 0 0 0 842 20 862 11.66
17 Kichto 987 1574 1075 10 32.59 62 67 0 1137 77 1214 32.59
18 Bachara-I (North) 659 936 425 31 7.08 0 0 0 425 31 456 7.08
19 Bachara-II (South) 234 369 42 2 0 0 2 0 42 4 46 0
Total 19438 29730 14940 303 330.44 875 1232 0 15815 1535 17350 330.44
Download In Excel