Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 21-Jan-2018 08:08:09 AM 
Back  
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : JHARKHAND District : CHATRA Block : TANDWA
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 Padumpur 1222 1923 888 7 25.69 70 142 0 958 149 1107 25.69
2 Dhangada 933 1475 922 6 19.03 44 55 0 966 61 1027 19.03
3 Mishraul 928 1425 648 13 21.24 7 17 0 655 30 685 21.24
4 Nawada alias Teliadih 927 1488 551 58 11.91 9 21 0 560 79 639 11.91
5 Kabra 968 1602 1007 35 24.53 30 57 0 1037 92 1129 24.53
6 Pokla alias Kasiadih 857 1470 738 9 6.77 0 0 0 738 9 747 6.77
7 Koyad 1098 1590 905 8 13.74 29 22 0 934 30 964 13.74
8 Saradhu 1405 2300 843 3 15.14 83 158 0 926 161 1087 15.14
9 Gadilong 985 1736 209 73 0.66 159 226 0 368 299 667 0.66
10 Tandwaa 727 1036 47 1 0.76 100 104 0 147 105 252 0.76
11 Raham 745 1148 381 2 4.03 37 61 0 418 63 481 4.03
12 Bargano 1513 2497 1606 11 15.99 58 125 0 1664 136 1800 15.99
13 Dahu 1816 2633 1904 0 35.44 41 72 0 1945 72 2017 35.44
14 Benti 1070 1398 208 1 2.28 35 23 0 243 24 267 2.28
15 Kalyanpur 916 1362 602 12 24.49 109 100 0 711 112 823 24.49
16 Bahera 721 964 815 19 8.81 0 0 0 815 19 834 8.81
17 Kichto 926 1495 985 9 32.27 58 73 0 1043 82 1125 32.27
18 Bachara-I (North) 633 910 430 31 4.62 0 0 0 430 31 461 4.62
19 Bachara-II (South) 234 369 42 2 0 0 2 0 42 4 46 0
Total 18624 28821 13731 300 267.4 869 1258 0 14600 1558 16158 267.4
Download In Excel