Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-Oct-2018 10:11:42 AM 
Back  
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : JHARKHAND District : CHATRA Block : TANDWA
S.No
Panchayats
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 Padumpur 1288 2030 1017 8 29.28 72 135 0 1089 143 1232 29.28
2 Dhangada 957 1499 933 8 22.97 43 55 0 976 63 1039 22.97
3 Mishraul 1105 1632 952 17 32.24 7 17 0 959 34 993 32.24
4 Nawada alias Teliadih 981 1556 654 54 16.01 10 21 0 664 75 739 16.01
5 Kabra 1100 1753 1137 34 25.38 31 53 0 1168 87 1255 25.38
6 Pokla alias Kasiadih 855 1496 808 12 8.92 0 0 0 808 12 820 8.92
7 Koyad 1184 1691 1041 13 17.39 25 19 0 1066 32 1098 17.39
8 Saradhu 1443 2345 961 4 20.46 83 149 0 1044 153 1197 20.46
9 Gadilong 1032 1785 237 73 1.64 159 226 0 396 299 695 1.64
10 Tandwaa 736 1047 81 1 1.35 100 104 0 181 105 286 1.35
11 Raham 759 1166 392 2 4.52 37 61 0 429 63 492 4.52
12 Bargano 1552 2550 1599 10 16.8 59 127 0.02 1658 137 1795 16.82
13 Dahu 2004 2865 2052 2 47.54 41 69 0.03 2093 71 2164 47.58
14 Benti 1070 1398 222 2 4.02 35 23 0 257 25 282 4.02
15 Kalyanpur 915 1361 599 12 24.63 109 100 0 708 112 820 24.63
16 Bahera 760 1017 845 21 11.41 0 0 0 845 21 866 11.41
17 Kichto 1019 1616 1162 12 32.52 60 61 0 1222 73 1295 32.52
18 Bachara-I (North) 659 936 428 28 6.91 0 0 0 428 28 456 6.91
19 Bachara-II (South) 234 369 42 2 0 0 2 0 42 4 46 0
Total 19653 30112 15162 315 323.99 871 1222 0.05 16033 1537 17570 324.05
Download In Excel