Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 24-Nov-2017 08:33:27 PM 
Account Information Frozen on MGNREGA Soft

State Name : JHARKHAND District Name : CHATRA Block Name : CHATRA Panchayat Name : Paradih

S No. Reg No Applicant No Applicant Name Bank Code Bank Name Branch Code Branch Name MICR Code IFSC Code Name of Primary Account Holder
1 JH-17-005-012-010/20 1 MANSA KACHHAP 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
2 JH-17-005-012-003/313 2 DOULI DEVI 00078 Canara Bank CNRB0005230 CHATRA 825015202
3 JH-17-005-012-007/55 1 LUKASH TIRKI 00078 Canara Bank CNRB0005230 CHATRA 825015202 CNRB0005230
4 JH-17-005-012-008/61 2 MIRI DEVI 00078 Canara Bank CNRB0005230 CHATRA 825015202
5 JH-17-005-012-003/97 1 OM PRAKASH SAW 00089 Central Bank Of India CBIN0284636 CHATRA
6 JH-17-005-012-003/314 2 RITA DEVI 00165 IDBI Bank IBKL0001522 Chatra 825259202
7 JH-17-005-012-005/27 1 SARJU BHUIYAN 00415 State Bank of India SBIN0009610 TAPEZ 825002707 SBIN0009610
8 JH-17-005-012-006/80 1 SUKAN BHUIYAN 00415 State Bank of India SBIN0009610 TAPEZ 825002707 SBIN0009610
9 JH-17-005-012-008/18 1 MOHAN YADAV 00415 State Bank of India SBIN0009610 TAPEZ 825002707 SBIN0009610
10 JH-17-005-012-009/18 2 PARTIMA DEVI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
11 JH-17-005-012-009/51 2 JHULIA DEVI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202
12 JH-17-005-012-010/29 1 TULSI BHUIYAN 00415 State Bank of India SBIN0009610 TAPEZ 825002707 SBIN0009610
13 JH-17-005-012-010/70 2 JASINTA AKK 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202
14 JH-17-005-012-001/27 2 ANITA DEVI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA
15 JH-17-005-012-005/303 1 PINITA DEVI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA
16 JH-17-005-012-006/45 1 MASO. PATIYA 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
17 JH-17-005-012-007/34 1 SOHRAM BHUIYAN 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA
18 JH-17-005-012-008/163 2 ATWARIYA DEVI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43