Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 10-Dec-2018 12:27:34 PM 
Account Information Frozen on MGNREGA Soft

State Name : JHARKHAND District Name : CHATRA Block Name : CHATRA Panchayat Name : Dewaria

S No. Reg No Applicant No Applicant Name Bank Code Bank Name Branch Code Branch Name MICR Code IFSC Code Name of Primary Account Holder
1 JH-17-005-013-001/309 2 ASHOK KHATIK 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA ALLA0212214
2 JH-17-005-013-001/334 1 HARIVANS PANDEY 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA ALLA0212214
3 JH-17-005-013-004/124 2 NILAM DEVI 00048 BANK OF INDIA BKID0005894 Vikar Bhawan (Chatra) BKID0005894
4 JH-17-005-013-011/105 2 ADITYA THAKUR 00048 BANK OF INDIA BKID0005894 Vikar Bhawan (Chatra)
5 JH-17-005-013-011/76 1 MOHANI DEVI 00048 BANK OF INDIA BKID0005894 Vikar Bhawan (Chatra) BKID0005894
6 JH-17-005-013-009/542 1 RAHUL KUMAR VERMA 00089 Central Bank Of India CBIN0284636 CHATRA CBIN0284636
7 JH-17-005-013-001/133 3 BHOLA PANDEY 00415 State Bank of India SBIN0009610 TAPEZ 825002707 SBIN0009610
8 JH-17-005-013-006/72 1 DHANPATIYA DEVI 00415 State Bank of India SBIN0008378 UNTAMORE 825002705 SBIN0008378
9 JH-17-005-013-007/12 2 MAHESWARI DEVI 00415 State Bank of India SBIN0008378 UNTAMORE 825002705 SBIN0008378
10 JH-17-005-013-007/53 2 SUKANTI DEVI 00415 State Bank of India SBIN0008378 UNTAMORE 825002705 SBIN0008378
11 JH-17-005-013-007/56 2 KIRAN DEVI 00415 State Bank of India SBIN0008378 UNTAMORE 825002705 SBIN0008378
12 JH-17-005-013-007/6 2 SAJANTI DEVI 00415 State Bank of India SBIN0008378 UNTAMORE 825002705 SBIN0008378
13 JH-17-005-013-009/160 1 KUSMI DEVI 00415 State Bank of India SBIN0008378 UNTAMORE 825002705 SBIN0008378
14 JH-17-005-013-009/177 2 DEWANTI DEVI 00415 State Bank of India SBIN0008378 UNTAMORE 825002705 SBIN0008378