Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 18-Jul-2018 09:58:55 AM 
Account Information Frozen on MGNREGA Soft

State Name : JHARKHAND District Name : CHATRA Block Name : CHATRA Panchayat Name : Dariatu

S No. Reg No Applicant No Applicant Name Bank Code Bank Name Branch Code Branch Name MICR Code IFSC Code Name of Primary Account Holder
1 JH-17-005-025-002/113 1 RAMESH YADAV 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA ALLA0212214
2 JH-17-005-025-002/277 2 SUMNI DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
3 JH-17-005-025-002/356 2 SUGANTI DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
4 JH-17-005-025-002/92 2 SAVITRI DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
5 JH-17-005-025-004/22 2 BINDU DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
6 JH-17-005-025-005/11 1 PACHU BHUIYAN 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
7 JH-17-005-025-005/225 1 ANITA DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA ALLA0212214
8 JH-17-005-025-005/59 2 KIRAN DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
9 JH-17-005-025-005/697 1 RITA DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA ALLA0212214
10 JH-17-005-025-007/100 2 ARPANA DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
11 JH-17-005-025-007/134 2 PINTU BHUIYAN 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
12 JH-17-005-025-007/25 2 BIMLA DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
13 JH-17-005-025-007/3 2 RABINDRA BHUIYAN 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
14 JH-17-005-025-007/3 3 RAJENDRA BHUIYAN 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
15 JH-17-005-025-007/3 4 KUNTI DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
16 JH-17-005-025-009/22 1 NEMIYA DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA
17 JH-17-005-025-003/26 1 SURESH BHUIYA 00048 BANK OF INDIA BKID0005894 Vikar Bhawan (Chatra) BKID0005894
18 JH-17-005-025-001/46 3 JITWAF DEVI 00197 JHARKHAND GRAMIN BANK BKID0JHARGB CHATRA 825807202
19 JH-17-005-025-002/349 1 CHINTAMAN DANGI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202
20 JH-17-005-025-002/349 2 KAUSLYA DEVI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202
21 JH-17-005-025-002/443 1 PUSHPDEO DANGI 00415 State Bank of India SBIN0010776 CHATRA BAZAR 825002203 SBIN0010776
22 JH-17-005-025-003/47 1 DABLU KUMAR SINGH 00468 Union Bank of India UBIN0564567 CHATRA UBIN0564567
23 JH-17-005-025-006/7 3 ARATI DEVI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA