Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 11-Dec-2018 09:32:58 PM 
Account Information Frozen on MGNREGA Soft

State Name : JHARKHAND District Name : CHATRA Block Name : CHATRA Panchayat Name : Darha

S No. Reg No Applicant No Applicant Name Bank Code Bank Name Branch Code Branch Name MICR Code IFSC Code Name of Primary Account Holder
1 JH-17-005-010-004/669 2 CHETIYA DEVI 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA ALLA0212214
2 JH-17-005-010-008/165 1 TAPESHWAR YADAV 00014 Allahabad Bank ALLA0212214 CHATRA ALLA0212214
3 JH-17-005-010-007/96 2 SOHWA DEVI 00089 Central Bank Of India CBIN0284636 CHATRA
4 JH-17-005-010-004/1043 1 RITA DEVI 00314 Oriental Bank of Comm. ORBC0102105 CHATRA ORBC0102105
5 JH-17-005-010-008/166 1 SURENDRA YADAV 00314 Oriental Bank of Comm. ORBC0102105 CHATRA ORBC0102105
6 JH-17-005-010-008/166 2 GUDIYA DEVI 00314 Oriental Bank of Comm. ORBC0102105 CHATRA ORBC0102105
7 JH-17-005-010-002/232 1 POONAM GANJHU 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
8 JH-17-005-010-002/240 1 ADITYA GANJHU 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
9 JH-17-005-010-002/48 2 JHARNI DEVI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
10 JH-17-005-010-003/15 1 ASHOK HORRO 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
11 JH-17-005-010-003/21 1 NATHARNIAL DHAN 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
12 JH-17-005-010-004/1010 1 GITA DEVI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
13 JH-17-005-010-004/1022 1 CHOTHAN ORAN 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
14 JH-17-005-010-004/178 2 RUPAN DEVI 00415 State Bank of India SBIN0010776 CHATRA BAZAR 825002203 SBIN0010776
15 JH-17-005-010-004/237 2 MANJU DEVI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
16 JH-17-005-010-004/327 2 KOSAMI DEVI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
17 JH-17-005-010-004/330 1 AABI YADAV 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
18 JH-17-005-010-004/587 1 BISAR BHUIYAN 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
19 JH-17-005-010-004/681 2 YASHODA DEVI 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
20 JH-17-005-010-004/937 1 SUNIL BHIUYAN 00415 State Bank of India SBIN0010776 CHATRA BAZAR 825002203 SBIN0010776
21 JH-17-005-010-005/31 1 SANJAY GANJHU 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
22 JH-17-005-010-006/166 1 PRAMOD BHUIYAN 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
23 JH-17-005-010-007/107 1 VIJAY BHUIYAN 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
24 JH-17-005-010-007/37 1 HEMRAJ BILHOR 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
25 JH-17-005-010-007/53 1 PARMOD BHUIYAN 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
26 JH-17-005-010-007/99 1 BAIJU BHUIYAN 00415 State Bank of India SBIN0001098 CHATRA 825002202 SBIN0001098
27 JH-17-005-010-008/88 2 REETA GANJHU 00415 State Bank of India SBIN0010776 CHATRA BAZAR 825002203 SBIN0010776
28 JH-17-005-010-004/109 1 DILIP TURI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
29 JH-17-005-010-004/258 1 PUNIYA DEVI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
30 JH-17-005-010-004/282 1 MANOJ YADAV 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
31 JH-17-005-010-004/329 1 JAGU BHUIYAN 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
32 JH-17-005-010-004/411 1 MANJU DEVI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
33 JH-17-005-010-004/441 2 LALITA DEVI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
34 JH-17-005-010-004/555 1 RAMPATI DEVI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
35 JH-17-005-010-004/673 1 BIPIN KACHAP 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
36 JH-17-005-010-004/91 1 VIM YADAV 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
37 JH-17-005-010-004/912 1 RAJENDAR BHARTI 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43
38 JH-17-005-010-006/52 1 ARJUN KACHHAP 00469 United Bank Of India UTBI0CTAK43 CHATRA UTBI0CTAK43