Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 24-Apr-2018 09:28:36 PM 
Job Card Not In Use Back     Home
 
State :  JHARKHAND District :  CHATRA Block :  HUNTERGANJ Panchayat : Salaiya
 
S.No.Village NameRegistration IdHead of Household
1 BandatanrJH-17-001-018-001/14 CHALITAR YADAV
2  JH-17-001-018-001/15 MITU YADAV
3  JH-17-001-018-001/24 KAIL GANJHU
4  JH-17-001-018-001/40 MANOJ BHARTI
5  JH-17-001-018-001/41 KAILASH BHUIYAN
6 GodraJH-17-001-018-003/1 MAHESH YADAV
7  JH-17-001-018-003/11 RAMPRASAD GANJHU
8  JH-17-001-018-003/13 CHHEDI GANJHU
9  JH-17-001-018-003/15 INDERDEO YADAV
10  JH-17-001-018-003/16 LALAN YADAV
11  JH-17-001-018-003/17 SURESH YADAV
12  JH-17-001-018-003/2 NARAYAN YADAV
13  JH-17-001-018-003/23 RAMOTAR GANJHU
14  JH-17-001-018-003/25 NARESH BHUIYAN
15  JH-17-001-018-003/4 SHIVA YADAV
16  JH-17-001-018-003/8 BABUNAND YADAV
17  JH-17-001-018-003/9 MAHABIR GANJHU
18 Jori khurdJH-17-001-018-004/103 VISHESHWAR BHUIYAN
19  JH-17-001-018-004/107 BIRJU RAM
20  JH-17-001-018-004/11 SURENDAR BHUIYAN
21  JH-17-001-018-004/118 RAGHUNAT RAM
22  JH-17-001-018-004/123 NANKU PRAJAPATI
23  JH-17-001-018-004/130 HIRENDRA SINGH YADAV
24  JH-17-001-018-004/131 SANJIT SINGH YADAV
25  JH-17-001-018-004/132 SUDHIR BHARI
26  JH-17-001-018-004/135 CHALITAR PRAJAPAT
27  JH-17-001-018-004/138 SHANKAR PRAJAPATI
28  JH-17-001-018-004/139 RAMOTA PASWAN
29  JH-17-001-018-004/141 GUDU KUMAR GUPTA
30  JH-17-001-018-004/142 ASHOK PRAJAPATI
31  JH-17-001-018-004/144 RAVI MISTRI
32  JH-17-001-018-004/163 ANIL RAM
33  JH-17-001-018-004/164 SURESH MISTRI
34  JH-17-001-018-004/177 BASUDEV CHAUDHARI
35  JH-17-001-018-004/19 SAMFULWA DEVI
36  JH-17-001-018-004/199 RAMCHANDRA YADAV
37  JH-17-001-018-004/20 KIRAN DEVI
38  JH-17-001-018-004/21 DEWASIYA DEVI
39  JH-17-001-018-004/219 SUSHMA DEVI
40  JH-17-001-018-004/257 Suresh Bhuiya
41  JH-17-001-018-004/27 GULAI BHUIYAN
42  JH-17-001-018-004/29 JIRWA DEVI
43  JH-17-001-018-004/34 MALTI DEVI
44  JH-17-001-018-004/35 ARBIND BHUIYAN
45  JH-17-001-018-004/39 SABITRY DEVI
46  JH-17-001-018-004/40 LILAWATI DEVI
47  JH-17-001-018-004/43 RUPIYA DEVI
48  JH-17-001-018-004/46 UDIT MISTRY
49  JH-17-001-018-004/47 KAMLESH BHUIYAN
50  JH-17-001-018-004/48 SAHES YADAV
51  JH-17-001-018-004/52 SHITABIYA DEVI
52  JH-17-001-018-004/527 RAKESH PRASAD GUPTA
53  JH-17-001-018-004/53 MANU YADAV
54  JH-17-001-018-004/54 SUNITA DEVI
55  JH-17-001-018-004/64 RAMOTA YADAV
56  JH-17-001-018-004/72 NANKU YADAV
57  JH-17-001-018-004/74 ADITYA YADAV
58  JH-17-001-018-004/77 RAMCHANDRA BHUIYAN
59  JH-17-001-018-004/78 PREMCHAND YADAV
60  JH-17-001-018-004/79 MD.ISHAQ MIYAN
61  JH-17-001-018-004/80 MD. HAQIM MIYAN
62  JH-17-001-018-004/81 MD.KURBAN MIYAN
63  JH-17-001-018-004/83 MD. ALIL MIYAN
64  JH-17-001-018-004/84 KAMLESH BHUIYAN
65  JH-17-001-018-004/86 BALRAM PASWAN
66  JH-17-001-018-004/87 KRISHANA PASWAN
67  JH-17-001-018-004/97 DILEEEP Pd. SAHU
68  JH-17-001-018-004/98 RANNEET PRASAD SAHU
69 KarmahiJH-17-001-018-005/20 KAPIL BHARTI
70  JH-17-001-018-005/22 MAHENDRA BHARTI
71  JH-17-001-018-005/44 BASANT PASI
72  JH-17-001-018-005/48 UMESH BHUIYAN
73  JH-17-001-018-005/50 JAMUNA BHUIYAN
74  JH-17-001-018-005/51 JAGDISH BHUIYAN
75  JH-17-001-018-005/6 PRADEEP BHUIYAN
76  JH-17-001-018-005/60 MASO RAJIYA DEVI
77  JH-17-001-018-005/64 KESHAR THAKUR
78  JH-17-001-018-005/91 CHANDAN KUMAR
79 PaharpurJH-17-001-018-007/100 MASO BIFNI DEVI
80  JH-17-001-018-007/102 CHANDRASHEKHAR PRAJAPATI
81  JH-17-001-018-007/104 KUSHAR YADAV
82  JH-17-001-018-007/11 SOMWARTI DEVI
83  JH-17-001-018-007/111 KABITA DEVI
84  JH-17-001-018-007/115 SHAYAMDEV SHARMA
85  JH-17-001-018-007/117 BUTESHWAR YADAV
86  JH-17-001-018-007/12 BASUDEO BHUIYAN
87  JH-17-001-018-007/122 UMESH BHUIYAN
88  JH-17-001-018-007/124 DEVKI YADAV
89  JH-17-001-018-007/127 CHANDRASHEKHARGANJHU
90  JH-17-001-018-007/13 SONWA DEVI
91  JH-17-001-018-007/14 JAGDISH BHUIYAN
92  JH-17-001-018-007/140 LALJI BHUIYAN
93  JH-17-001-018-007/145 BUDHAN GANJHU
94  JH-17-001-018-007/148 AJAY BHUIYAN
95  JH-17-001-018-007/15 RINA DEVI
96  JH-17-001-018-007/150 CHANDRADEV PRAJAPATI
97  JH-17-001-018-007/157 NEMAN YADAV
98  JH-17-001-018-007/159 AJIT YADAV
99  JH-17-001-018-007/162 JITENDRA YADAV
100  JH-17-001-018-007/167 BABUNI YDAV
101  JH-17-001-018-007/17 LALITA DEVI
102  JH-17-001-018-007/189 Jay Prakash Bhokta
103  JH-17-001-018-007/190 Sandeep kumar
104  JH-17-001-018-007/191 Kalawati Devi
105  JH-17-001-018-007/193 Sanjay kumar Ganjhu
106  JH-17-001-018-007/2 TETARI DEVI
107  JH-17-001-018-007/203 Ranju Devi
108  JH-17-001-018-007/21 ADIT BHUIYAN
109  JH-17-001-018-007/22 MUNSI BHUIYAN
110  JH-17-001-018-007/228 Ramesh Kumar Yadav
111  JH-17-001-018-007/25 RAMBRICH BHUIYAN
112  JH-17-001-018-007/27 ARJUN GANJHU
113  JH-17-001-018-007/28 SHIVNANDAN YADAV
114  JH-17-001-018-007/29 BALIRAM YADAV
115  JH-17-001-018-007/32 SANKAR YADAV
116  JH-17-001-018-007/33 KEYLASH YADAV
117  JH-17-001-018-007/35 CHANDO DEVI
118  JH-17-001-018-007/36 BUBALI PRAJAPATI
119  JH-17-001-018-007/5 BABITA DEVI
120  JH-17-001-018-007/57 SHYAMKSHOR YADAV
121  JH-17-001-018-007/58 SITA DEVI
122  JH-17-001-018-007/6 MALTI DEVI
123  JH-17-001-018-007/75 UTAM GANJHU
124  JH-17-001-018-007/76 VIJAY GANJHU
125  JH-17-001-018-007/8 CHARKI DEVI
126  JH-17-001-018-007/83 KALPU BHUIYAN
127  JH-17-001-018-007/84 HUSAINI BHUIYAN
128 PostiaJH-17-001-018-008/1 BEDAMIYA DEVI
129  JH-17-001-018-008/10 SOBHI BHARTI
130  JH-17-001-018-008/11 BIJAY BHUIYAN
131  JH-17-001-018-008/112 DIRENDAR YADAV
132  JH-17-001-018-008/114 BAJHU YADAV
133  JH-17-001-018-008/136 RAMCHANDAR YADAV
134  JH-17-001-018-008/159 JHARI GANJHU
135  JH-17-001-018-008/160 DASRATH GANJHU
136  JH-17-001-018-008/161 DASRATH GANJHU
137  JH-17-001-018-008/162 MANGAR GANJHU
138  JH-17-001-018-008/163 ANUP GANJHU
139  JH-17-001-018-008/167 DHANESHWAR YADAV
140  JH-17-001-018-008/170 MOHAN YADAV
141  JH-17-001-018-008/178 SARJU GANJHU
142  JH-17-001-018-008/179 BIGAN GANJHU
143  JH-17-001-018-008/181 MANGAR GANJHU
144  JH-17-001-018-008/182 BIGAN YADAV
145  JH-17-001-018-008/185 SANGHAR GANJHU
146  JH-17-001-018-008/186 UMESH YADAV
147  JH-17-001-018-008/194 KULESAR BHUYAN
148  JH-17-001-018-008/20 CHHATIYA DEVI
149  JH-17-001-018-008/208 AKHILESH YADAV
150  JH-17-001-018-008/220 SOMAR YADAV
151  JH-17-001-018-008/227 NANDLAL GANJHU
152  JH-17-001-018-008/228 TILAK GANJHU
153  JH-17-001-018-008/26 CHATUK BHUIYAN
154  JH-17-001-018-008/277 YADO YADAV
155  JH-17-001-018-008/284 MANOJ YADAV
156  JH-17-001-018-008/300 BASANTI DEVI
157  JH-17-001-018-008/307 SIVRATAN YADAV
158  JH-17-001-018-008/31 KOSILA DEVI
159  JH-17-001-018-008/32 DHANESARI DEVI
160  JH-17-001-018-008/33 ASWA DEVI
161  JH-17-001-018-008/363 SUBODH BHUIYAN
162  JH-17-001-018-008/39 ANITA DEVI
163  JH-17-001-018-008/394 JAHARI DEVI
164  JH-17-001-018-008/398 MOHAN YADAV
165  JH-17-001-018-008/441 RUPESH KUMAR RAM
166  JH-17-001-018-008/444 MUNIYA DEVI
167  JH-17-001-018-008/451 RATNI DEVI
168  JH-17-001-018-008/461 SKENDRA YADAV
169  JH-17-001-018-008/462 SUKAL DEVI
170  JH-17-001-018-008/463 PRAMOD KUMAR YADAV
171  JH-17-001-018-008/466 CHINTA DEVI
172  JH-17-001-018-008/479 Pardeep Yadav
173  JH-17-001-018-008/5 BISESAR GANJHU
174  JH-17-001-018-008/56 DANPATIAYA DEVI
175  JH-17-001-018-008/585 Arun Yadav
176  JH-17-001-018-008/59 MANATIYA DEVI
177  JH-17-001-018-008/629 SANJU DEVI
178  JH-17-001-018-008/631 VIKASH KUMAR YADAV
179  JH-17-001-018-008/632 PANKAJ YADAV
180  JH-17-001-018-008/633 RANJEET KUMAR YADAV
181  JH-17-001-018-008/634 UTTAM KUMAR YADAV
182  JH-17-001-018-008/635 NIRAJ KUMAR
183  JH-17-001-018-008/640 SHRVAN KUMAR YADAV
184  JH-17-001-018-008/641 SUNITA DEVI
185  JH-17-001-018-008/642 SUNITA DEVI
186  JH-17-001-018-008/645 VIJAY KUMAR YADAV
187  JH-17-001-018-008/65 BIRENDAR YADAV
188  JH-17-001-018-008/77 PRADIP YADAV
189 SalaiyaJH-17-001-018-009/102 RAJESH DAS
190  JH-17-001-018-009/107 RAGHU BHUIYAN
191  JH-17-001-018-009/111 SANKAR MOCHI
192  JH-17-001-018-009/114 KAPILDEO DAS
193  JH-17-001-018-009/143 SARITA DEVI
194  JH-17-001-018-009/147 KALU DAS
195  JH-17-001-018-009/150 MAHENDAR BHUIYAN
196  JH-17-001-018-009/151 RAJESH BHUIYAN
197  JH-17-001-018-009/152 DEVNI YADAV
198  JH-17-001-018-009/157 GIRJA SAW
199  JH-17-001-018-009/160 SHANTI DEVI
200  JH-17-001-018-009/168 PUNWA BHUIYAN
201  JH-17-001-018-009/170 PUCHAN BHUIYAN
202  JH-17-001-018-009/178 RAMKUMAR THAKUR
203  JH-17-001-018-009/186 SONWA DEVI
204  JH-17-001-018-009/187 BANDHU PRAJAPAT
205  JH-17-001-018-009/189 KAULESAR YADAV
206  JH-17-001-018-009/194 RAJESH PRAJAPATI
207  JH-17-001-018-009/196 MANOJ PRAJAPATI
208  JH-17-001-018-009/197 RAJESH PRAJAPATI
209  JH-17-001-018-009/198 SABO DEVI
210  JH-17-001-018-009/204 MINIYA DEVI
211  JH-17-001-018-009/205 DIPAK BHUIYAN
212  JH-17-001-018-009/208 MANA BHUIYAN
213  JH-17-001-018-009/211 RAMU YADAV
214  JH-17-001-018-009/216 MALTI DEVI
215  JH-17-001-018-009/222 BINDI BHUIYAN
216  JH-17-001-018-009/223 AWADHESH MISTRI
217  JH-17-001-018-009/224 BABULAL BHUIYAN
218  JH-17-001-018-009/226 MAHENDRA YADAV
219  JH-17-001-018-009/243 SAVITRI DEVI
220  JH-17-001-018-009/248 MADHESAR YADAV
221  JH-17-001-018-009/250 BITHAL BHUIYAN
222  JH-17-001-018-009/251 BASDEV YADAV
223  JH-17-001-018-009/253 SURAJ MANDAL
224  JH-17-001-018-009/255 SHIVLAL YADAV
225  JH-17-001-018-009/262 KAIL MIATIRI
226  JH-17-001-018-009/263 MASOMAT PRAMILA DEVI
227  JH-17-001-018-009/268 KARIWAN BHUIYAN
228  JH-17-001-018-009/270 MURARI BHUIYAN
229  JH-17-001-018-009/274 MAHENDRA BHUIYAN
230  JH-17-001-018-009/281 JAHRA BHUIYAN
231  JH-17-001-018-009/295 MAHESH SAW
232  JH-17-001-018-009/296 AJAY PASWAN
233  JH-17-001-018-009/297 RAMBRIKSH PASWAN
234  JH-17-001-018-009/298 SANJAY BHUIYAN
235  JH-17-001-018-009/30 SAMFUL DEVI
236  JH-17-001-018-009/302 SAKHI DAS
237  JH-17-001-018-009/303 ANIL DAS
238  JH-17-001-018-009/305 PUNNI BHUIYAN
239  JH-17-001-018-009/308 RAMBILAS YADAV
240  JH-17-001-018-009/31 SANJU DEVI
241  JH-17-001-018-009/313 GANESH YADAV
242  JH-17-001-018-009/315 RAMJI SAW
243  JH-17-001-018-009/319 KUNJDEV YADAV
244  JH-17-001-018-009/331 RAMNANDAN BHUIYAN
245  JH-17-001-018-009/333 VIJAY DAS
246  JH-17-001-018-009/334 PRASAD DAS
247  JH-17-001-018-009/336 SHATRUHAN PASWAN
248  JH-17-001-018-009/337 LAKHAN PASWAN
249  JH-17-001-018-009/341 AJIT PASWAN
250  JH-17-001-018-009/348 BALDEV MISTRI
251  JH-17-001-018-009/351 SAKINDAR BHUIYAN
252  JH-17-001-018-009/352 SANJAY YADAV
253  JH-17-001-018-009/353 KIROJ BUIYAN
254  JH-17-001-018-009/363 KAMESH PRASAD GUPTA
255  JH-17-001-018-009/367 DILIP BHUIYAN
256  JH-17-001-018-009/368 KARU BHUIYAN
257  JH-17-001-018-009/43 KULESAR BHUIYAN
258  JH-17-001-018-009/434 LALU PASWAN
259  JH-17-001-018-009/44 RAGHU PASWAN
260  JH-17-001-018-009/462 BIHARI SAW
261  JH-17-001-018-009/474 SITA DEVI
262  JH-17-001-018-009/482 SONMATI DEVI
263  JH-17-001-018-009/513 RAJO BHUIYAN
264  JH-17-001-018-009/518 CHAMPA DEVI
265  JH-17-001-018-009/527 SOMAR YADAV
266  JH-17-001-018-009/530 MAMTA DEVI
267  JH-17-001-018-009/534 ARTI DEVI
268  JH-17-001-018-009/540 PUNAM DEVI
269  JH-17-001-018-009/559 ANITA KUMARI
270  JH-17-001-018-009/576 ASHOK YADAV
271  JH-17-001-018-009/603 ANIL KUMAR YADAV
272  JH-17-001-018-009/63 CHANDAR BHUIYAN
273  JH-17-001-018-009/66 RAJENDAR BHUIYAN
274  JH-17-001-018-009/69 ATWAR BHUIYAN
275  JH-17-001-018-009/71 MALU BHUIYAN
276  JH-17-001-018-009/788 Ashok Yadav
277  JH-17-001-018-009/789 Dileep Prajapati
278  JH-17-001-018-009/790 Manoj Yadav
279  JH-17-001-018-009/82 SARJU BHARTI
280  JH-17-001-018-009/84 ATWARIYA DEVI
281  JH-17-001-018-009/86 MOS. JAGNI
282  JH-17-001-018-009/89 SUGIYA DEVI
283  JH-17-001-018-009/90 BASANTI DEVI
284  JH-17-001-018-009/91 RAMBRICH BHUIYAN
285  JH-17-001-018-009/94 ARUN BHUIYAN
286  JH-17-001-018-009/96 KEDHAR DAS
287  JH-17-001-018-009/97 MOHAN MOCHI
288 TesarjoriJH-17-001-018-010/1 GULABI DEVI
289  JH-17-001-018-010/13 MANJU DEVI
290  JH-17-001-018-010/14 MILA DEVI
291  JH-17-001-018-010/19 BUNESARI DEVI
292  JH-17-001-018-010/23 GUDIYA DEVI
293  JH-17-001-018-010/25 WASUDEV BHUIYAN
294  JH-17-001-018-010/31 SANTOSH BHUIYAN
295  JH-17-001-018-010/7 JIRWA DEVI
296  JH-17-001-018-010/8 BINDU BHUIYAN
 
 
Designed& Developed By: NIC-DRD Informatics Centre, Krishi Bhawan, New DelhiBhawan, New Delhi Feedback::mailto:nicdrd[at]nic[dot]in