Back  
DSC Enrollment Status Report
State : JHARKHAND
S No District Block Panchayat Signatory Name Date
1 CHATRA CHATRA Moktama BHOKATA TEKANARAYAN 17/05/2016
2 Darha DEVI SARITA 24/05/2017
3 Sikid DEVI KAUSHALYA 12/04/2016
4 Paradih BHUIYA KEDAR 18/04/2016
5 Dewaria SINGH RINA 28/04/2016
6 Ara YADAV BHIM 14/07/2016
7 Baraini TURI SANJAY 04/05/2016
8 Brahmana DEVI YASHODA 03/06/2016
9 Godhai PRVEEN GULSHAN 25/04/2016
10 Sima SINGH RAKESH 25/04/2016
11 Tikar DEVI MINA 28/04/2016
12 Damdoiya ANSARI MD REYASAT 29/05/2016
13 Jangi DEVI SHOBHA 25/04/2016
14 Gandharia YADAV KUMARI ANITA 24/05/2017
15 Dariatu YADAV SURENDRA KUMAR 22/04/2016
16 Lem DEVI VINITA 23/04/2016

Download In Excel